Mô tả văn bản:

Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

15/3/2017

Ngày kết thúc: 31/3/2017
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG