Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/06/2018

 

Ngày kết thúc: 06/07/2018
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG