Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;  Trưởng phòng, Phó trưởng các  phòng, chi nhánh và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên vfa Môi trường thuộc UBND huyện/ thành phố

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/05/2018

 

Ngày kết thúc: 15/6/2018
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG