Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/05/2018

 

Ngày kết thúc: 24/06/2018
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG