Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/05/2018

 

Ngày kết thúc: 11/06/2018
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG