Mô tả văn bản:  Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp huyện.
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang (Dự thảo lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/4/2018

 

Ngày kết thúc: 18/5/2018

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG