Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Văn phòng UBND tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/4/2018

 

Ngày kết thúc: 25/4/2018
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG