Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Nghị Quyết Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/9/2019

 

Ngày kết thúc: 25/10/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG