Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài nguyên & Môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/9/2019

 

Ngày kết thúc: 26/10/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG