Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội được giao số lượng người làm việc thuộc và trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

9/9/2019

Ngày kết thúc: 9/10/2019

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG