Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với UBND huyện/Thành phố; UBND xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/8/2019

 

Ngày kết thúc: 26/9/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG