Mô tả văn bản: Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông của cấp huyện và mức chi hỗ trợ đối với lực lượng Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/8/2019

 

Ngày kết thúc: 16/9/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG