Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bõ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 31/11/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/8/2019

 

Ngày kết thúc: 16/9/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG