Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/01/2016

 

Ngày kết thúc: 20/01/2017

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG