Mô tả văn bản: Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang  phiên bản 1.0

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Thông tin & Truyền thông
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/10/2017

 

Ngày kết thúc:  
File đính kèm:

1-  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0

2- Các phụ lục Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG