Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài nguyên & Môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/10/2017

 

Ngày kết thúc: 16/11/2017
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG