Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
Cơ quan chủ trì soạn thảo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/5/2019

 

Ngày kết thúc: 13/6/2019
File đính kèm

 + Dự thảo Quyết định ban hành quy chế

+ Dự thảo quy chế

+ Bảng đối chiếu nội dung

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG