Mô tả văn bản:  Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động  và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/05/2019

 

Ngày kết thúc: 29/05/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG