Mô tả văn bản: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí  bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nông nghiệp và PTNT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/10/2017

 

Ngày kết thúc: 17/11/2017
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG