Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Thông tin & Truyền thông và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Thông tin & Truyền thông
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/04/2019
Ngày kết thúc: 16/05/2019

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG