Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Công thương và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Về việc đề nghị ban hành Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện  bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương  thuộc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Công thương
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/04/2019

 

Ngày kết thúc: 09/05/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG