Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Y tế và Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Y tế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/04/2019

 

Ngày kết thúc: 05/05/2019
File đính kèm:

Dự thảo Tờ trình của Sở Y tế

Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh
Phụ lục đính kèm

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG