Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/10/2017

 

Ngày kết thúc: ....................................................................
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG