Mô tả văn bản: Dự thảo văn bản: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài nguyên & Môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/09/2017

 

Ngày kết thúc:  
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG