Mô tả văn bản: Kết quả họp xét danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân" lần thứ 2 năm 2018 của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân" cấp tỉnh
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/8/2017

 

Ngày kết thúc: 13/9/2017

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG