Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Xây dựng và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/3/2019

 

Ngày kết thúc: 29/4/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG