Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc và trực thuộc  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/03/2019

 

Ngày kết thúc: 22/04/2019

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG