Mô tả văn bản: Dự thảo Nghị QUyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 1/3/2019

 

Ngày kết thúc: 1/4/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG