Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh  Về việc Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Thông tin & Truyền thông
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/3/2019

 

Ngày kết thúc: 27/4/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG