Mô tả văn bản:  Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nông nghiệp và PTNT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/03/2019

 

Ngày kết thúc: 15/04/2019
File đính kèm

+ Phụ lục 1: Hạng mục, Nội dung, Định mức hỗ trợ

+ Phụ lục 2: Dự kiến kinh phí hỗ trợ chính sách hàng năm

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG