Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình đề nghị  ban hành Quyết định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma tuý bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/03/2019

 

Ngày kết thúc: 04/04/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG