Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đề nghị UBND tỉnh ban hành Quy định
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/03/2019

 

Ngày kết thúc: 15/04/2019
File đính kèm

+ Dự thảo Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đề nghị UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

+ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG