Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở và trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, thành phố.

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/03/2019

 

Ngày kết thúc: 10/04/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG