Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo UBND thành phố Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/03/2019

 

Ngày kết thúc: 08/04/2019
File đính kèm

1-  Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

2-  Dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

3-  Phụ lục 1: Tổng hợp quản lý từng tuyến phố về lộ giới, tầng cao, mật độ xây dựng và cây xanh

 

4-  Phụ lục 2: Tổng hợp quản lý từng tuyến phố về hình thức kiến trúc và cây xanh đường phố

 

5-  Phụ lục 3: Gợi ý loại cây trồng trên hè phố

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG