Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%)  để xác định đơn giá thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với mục đích sử dụng đất và mức đơn giá thuê đối với đất xây dựng, công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/1/2019

 

Ngày kết thúc: 10/2/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG