Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Tư pháp và dự thảo Quyét định của UBND tỉnh Tuyên Quang về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tư pháp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/2/2019

 

Ngày kết thúc: 15/3/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG