Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình  và dự thảo Quy trình phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, kiểm tra, nghiệm thu về  phòng cháy chữa cháy và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường  trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/12/2018

 

Ngày kết thúc: 27/01/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG