Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế  và dự thảo Quy chế phối hợp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng đối với dự án, công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/12/2018

 

Ngày kết thúc: 27/1/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG