Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Tư pháp và Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tư pháp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/12/2018

 

Ngày kết thúc: 27/1/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG