Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Tư pháp  và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tư pháp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/12/2018

 

Ngày kết thúc: 27/1/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG