Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/11/2018

 

Ngày kết thúc: 20/12/2018

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG