Mô tả văn bản: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nông nghiệp & PTNT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2018

 

Ngày kết thúc: 15/11/2018
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG