Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở và trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tư pháp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 4/10/2018

 

Ngày kết thúc: 4/11/2018
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG