Các văn bản đi kèm: + Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn
+ Biểu số 1
+ Biểu số 2
+ Biểu số 3
+ Biểu số 4
+ Biểu số 5
+ Biểu số 6
+ Biểu số 7
+ Biểu số 8

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo ....................................................................
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

....................................................................

Ngày kết thúc: ....................................................................

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG