Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/07/2018

 

Ngày kết thúc: 25/07/2018
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG