Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/07/2017

 

Ngày kết thúc: 14/08/2017

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG