Mô tả văn bản: Dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2025
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 1/8/2017
Ngày kết thúc: 8/8/2017
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG