Mô tả văn bản: Lấy ý kiến nhân dân về Danh sách, Bản kê khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ 2, năm 2018 về lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể.

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/07/2017

 

Ngày kết thúc: 04/08/2017
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG