Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh giao

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/06/2017

 

Ngày kết thúc: 20/07/2017
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG