Mô tả văn bản:

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định đánh giá, phân loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị (Quyết định thay thế Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/06/2017

 

Ngày kết thúc: 30/07/2017

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG